Одежда имеет значение
Корпоративний одяг, діловий одяг, офісний одяг

КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ НА РИНОК ОРГАНІЗАЦІЙ

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Останнім часом в Україні намітилась тенденція розвитку виробництва одягу на замовлення фірм, зацікавлених у формуванні свого іміджу, наприклад, одягу для співробітників охоронних служб, автослюсарів, робочих бензоколонок, а також одягу для «білих комірців» - службовців готелів, магазинів, кредитно-фінансових установ. Така ж закономірність простежується і серед учасників найбільших галузевих виставок і виставкових заходів, коли персонал виставкового стенду намагається донести до відвідувачів – своїх потенційних клієнтів, рекламні повідомлення за допомогою елементів вбрання, виготовленого з урахуванням особливостей корпоративного стилю підприємства-експонента [1]. Для створення корпоративного одягу необхідно сформулювати вимоги до його проектування та конструювання, а також визначити фактори, які впливають на ефективність його застосування у різних сферах діяльності. Враховуючи той факт, що проблема створення досконалого корпоративного стилю є складною, багатовимірною та маловивченою, необхідно розробити як загальні підходи до розробки корпоративного одягу, так і запропонувати рішення для конкретних галузей та сфер застосування. Проблема створення корпоративного одягу розглядається на прикладі учасників ринку освітянських послуг, зокрема, при їх просуванні за допомогою виставкових технологій.