Одежда имеет значение
Корпоративний одяг, діловий одяг, офісний одяг

КОРПОРАТИВНИЙ ОДЯГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ НА РИНОК ОРГАНІЗАЦІЙ

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Останнім часом в Україні намітилась тенденція розвитку виробництва одягу на замовлення фірм, зацікавлених у формуванні свого іміджу, наприклад, одягу для співробітників охоронних служб, автослюсарів, робочих бензоколонок, а також одягу для «білих комірців» - службовців готелів, магазинів, кредитно-фінансових установ. Така ж закономірність простежується і серед учасників найбільших галузевих виставок і виставкових заходів, коли персонал виставкового стенду намагається донести до відвідувачів – своїх потенційних клієнтів, рекламні повідомлення за допомогою елементів вбрання, виготовленого з урахуванням особливостей корпоративного стилю підприємства-експонента [1]. Для створення корпоративного одягу необхідно сформулювати вимоги до його проектування та конструювання, а також визначити фактори, які впливають на ефективність його застосування у різних сферах діяльності. Враховуючи той факт, що проблема створення досконалого корпоративного стилю є складною, багатовимірною та маловивченою, необхідно розробити як загальні підходи до розробки корпоративного одягу, так і запропонувати рішення для конкретних галузей та сфер застосування. Проблема створення корпоративного одягу розглядається на прикладі учасників ринку освітянських послуг, зокрема, при їх просуванні за допомогою виставкових технологій.

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Аналіз науково-технічної літератури показав, що якщо для «класичних» видів швейних виробів, питання, пов’язані з розробкою методик проектування, оцінки якості, розроблені досить повно, то стосовно до корпоративного одягу вони потребують уточнення, а в ряді випадків вимагають спеціального підходу. Це викликано, насамперед, тим, що корпоративний одяг виконує специфічні функції. Так наявна нормативна документація, особливо по естетичним показникам, не забезпечує об’єктивну оцінку якості корпоративного одягу. У зв'язку з цим проведення науково-практичних досліджень спрямованих на розробку принципів художнього проектування і комплексних методів оцінки якості колекцій корпоративного одягу є актуальною проблемою. 

Метою дослідження є розробка спеціальних рекомендацій з проектування корпоративного одягу, зокрема одягу для учасників виставок.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування корпоративний одяг – це, як правило, оригінальна модель з добре пізнаваним іміджем, що визначається кольором і якістю тканини, конструкцією виробу, логотипом фірми, набором фурнітури та ін. Зовнішній вигляд співробітників, охайно та зі смаком одягнених у корпоративний одяг, зміцнює в очах партнерів образ стабільної, процвітаючої і професійно-працюючої фірми. Безсумнівно і те що, сучасний робочий одяг сьогодні просто немислимий без використання корпоративного стилю. 

корпоративний стиль - це єдине стилістичне рішення носіїв інформації про фірму та її продукцію. Впровадження єдиного стилю в усі форми рекламної діяльності допомагає виділити організацію та її послуги, чи фірму та її товар серед конкурентів, стати впізнаною (ідентифікованою), такою, що добре запам’ятовується. Через гарну пізнаванність зменшується кількість витрат на рекламні компанії. Наявність корпоративного стилю значно підвищує ефективність реклами. корпоративний стиль - відміна риса компанії. Грамотно розроблений корпоративний стиль стане основою успішного виведення на ринок будь-якого товару або послуги в жорстких умовах конкуренції [2]. корпоративний стиль є одним з головних рекламних і маркетингових інструментів будь-якої сучасної компанії. корпоративний стиль повинен сприяти формуванню сприятливого іміджу компанії, підсилювати ефективність її рекламних контактів зі споживачами, сприяти росту репутації й популярності компанії на ринку, викликати довіру партнерів, впливати на організацію й керування виробництвом. Штучно спроектований, у відриві від об'єктивно існуючих характеристик, він не зможе відбити специфіки підприємства й може виявитися навіть шкідливим.

Основні функції корпоративного стилю:

ідентифікація - корпоративний стиль дозволяє споживачеві без особливих зусиль знайти та впізнати потрібний йому товар (фірму, послугу) по деяких зовнішніх ознаках.

довіра - корпоративний стиль указує суспільству на стабільність і тривалість роботи компанії, певним чином символізує гарантію якості продукції, закріплює у свідомості споживачів позитивні емоції, пов'язані з оцінкою якості продукції, її бездоганністю, високим рівнем обслуговування. Якщо споживач один раз переконався в якості продукції (послуг), то ця довіра буде в значній мірі поширюватися на всю іншу продукцію фірми. Таким чином, наявність корпоративного стилю гарантує високу якість товарів і послуг.

реклама - наявність корпоративного стилю значно підвищує ефективність реклами, дозволяє фірмі з найменшими затратами виводити на ринок нові товари. Всі об'єкти, що містять елементи корпоративного стилю є рекламою.  

Крім того корпоративний стиль підвищує корпоративний дух співробітників організацій, єднає співробітників і створює відчуття залучення до спільної справи, виховує корпоративний патріотизм, позитивно впливає на естетичний рівень та візуальне середовище фірми.

У сучасних ринкових умовах кожна фірма опиняється перед необхідністю формування свого власного «обличчя», яке може бути створене за рахунок високого художнього рівня і якості виробів, рівня сервісу і рекламних заходів. Невід'ємною частиною цього процесу є створення корпоративного одягу.

корпоративний стиль у сучасному одязі представників фірми – корпоративному одязі повинен вказувати не тільки на приналежність працівника до фірми, але й відповідати параметрам професії. Діловий костюм повинен відповідати ряду вимог: в одязі повинні бути використані корпоративний колір, емблеми; костюм повинен відповідати сучасним тенденціям моди. У ряді закордонних фірм пишуть спеціальні кодекси який одяг можна носити. Головна вимога - елегантність, консерватизм і почуття міри. Крім естетичних вимог до корпоративного одягу, слід враховувати й ергономічні, функціональні, соціальні, експлуатаційні вимоги [3] .

корпоративний одяг повинен як захищати й оберігати працівника від негативних впливів у будь-якій галузі виробництва, так і формувати загальну емоційну атмосферу в колективі, створювати певний комфорт і настрій для персоналу. Наявність корпоративного одягу на підприємстві позитивно впливає на клієнта, сприяє прийняттю рішення щодо встановлення та розвитку співробітництва. 

корпоративний стиль в одязі необхідний не тільки для обслуговуючого персоналу. У провідних світових фірмах для керівної ланки вважається гарним тоном носити, наприклад, краватку з фірмовою символікою, що складає відмінний комплект із будь-яким одягом і створює єдиний корпоративний стиль. Виготовлення такої продукції, як прапорці, вимпели, корпоративний спецодяг дозволяє фірмі створити свій власний стиль, підкреслити своє положення у певному сегменті бізнесу, залучити нових клієнтів і переконати постійних партнерів у своєму розвитку. Співробітники в одязі з логотипами фірми є за сумісництвом рекламними агентами і іміджмейкерами. Вони працюють із клієнтами, постійно знаходяться на очах у покупців і потенційних клієнтів. Одяг з нанесеною на неї фірмовою символікою стає надійним засобом реклами.

Слід відмітити, що використання спеціального корпоративного одягу, виготовленого на замовлення, не є доцільним для всіх співробітників організацій. Якщо для обслуговуючого персоналу та охорони, корпоративний стиль стає ідентифікатором їх професії, допомагає споживачу правильно визначити робітника, та звернутися до потрібної йому людини (наприклад, не переплутати консультанта в магазині з прибиральником чи охоронцем), то для адміністрації доцільно додержуватись певного дрес-коду організації, її фірмових кольорів, та використовувати в одязі різні елементи корпоративного стилю, який би не тільки підкреслював приналежність до фірми, а й зміцнював корпоративний дух.

При аналізі технічної документації до моделей було встановлено, що корпоративний одяг дуже консервативний, незважаючи на те, що моделей такого одягу розробляється багато і вони не повторюють одна одну. Тому проблема створення корпоративного стилю останнім часом залучає все більшу увагу як замовників, так і розробників. корпоративний стиль стає засобом покращення авторитету фірми, популяризації її продукції, підвищення конкурентоспроможності на ринку. корпоративний стиль поєднує зовнішні матеріальні об'єкти в єдине ціле, відображає специфіку фірми та рівень її організаційної культури. 

Як відомо, умови праці визначають вид одягу, його основні параметри й елементи, принципи конструктивно-технологічного рішення [4]. Вибір того або іншого конструктивно-технологічного рішення здійснюється на основі виявлення об'єктивно сталих закономірностей між окремими факторами умов праці і конструктивних ліній одягу, а також у результаті творчого пошуку нетрадиційних конструктивних рішень, що дозволяють мінімальними засобами забезпечити необхідну функціональність одягу.

У зв'язку з розмежуванням спеціального одягу по функціях і призначенню необхідна різна колірна гама, тому при проектуванні спецодягу варто приділити велику увагу цій проблемі. Дане рішення обґрунтоване об'єктивними виробничими факторами: необхідністю розрізняння працівників за посадою і службовим становищем, сигнальною функцією окремих видів спецодягу, забезпеченням трудової і виробничої дисципліни і т.д. Вибір оптимального колірного рішення варто здійснювати з урахуванням наступних розумінь. У залежності від призначення костюма його колірна гама може бути контрастною до навколишнього середовища (виявлення), тотожною (маскування) або родинною (релаксація, відпочинок). Так, наприклад, неприпустимо застосовування сигнальних яскравих кольорів для службового повсякденного одягу, це особливо стосується одягу для малих приміщень (рекомендуються холодні стримані кольори). Якщо костюм виконує безпосередньо сигнальну функцію (він повинен упадати в око на значній відстані), то необхідно максимально збільшити площу костюма, що має сигнальний колір. Для виробничих цехів, служб і ділянок, де роботи часто зв'язані з посиленими виробничими забрудненнями, одяг повинний бути інтенсивних темних тонів. В умовах жаркого клімату не слід зловживати темними теплими кольорами (коричневий, чорний, червоний), тому що вони викликають відчуття високої температури. Колірна гама одягу повинна відбивати тенденції моди, бути привабливою і сучасною, але при цьому вона повинна бути утилітарною, зручною в експлуатації і не перешкоджати виконанню основних професійних задач. 

Невід'ємним атрибутом корпоративного стилю є фірмова символіка. Колір фірмової символіки в спецодязі повинен бути контрастним основному кольору.

Таким чином, при формуванні корпоративного стилю необхідно враховувати, що корпоративний одяг повинен бути зручним для виконуваних робіт, відповідати стандартам з безпеки праці; колір одягу повинен узгоджуватися з інтер'єром приміщення і бути психологічно доцільним; в одязі обов’язково повинна бути присутня фірмова символіка підприємства.

Розглядаючи в якості прикладу особливості створення корпоративного одягу для закладів освіти, слід зазначити, що кожний навчальний заклад, як і інші учасники ринку, прагне до створення комфортної внутрішньої атмосфери, творчого настрою, почуття єднання. Ці функції виконує корпоративний одяг. Коли мова йде про освітні заклади, варто виділити дві особливості. На відміну від інших організацій, вишам і школам необхідно використовувати корпоративний стиль в одязі не тільки персоналу, але й споживачів послуг, а саме школярів і студентів. корпоративний одяг, в основному його розумінні (уніформа), застосовується тільки в школах, для інших закладів характерно використання лише його окремих елементів, або ж корпоративний стиль зводиться до складання дрес-коду, що визначає основні правила вибору одягу й аксесуарів.

Якщо для шкіл використання шкільної форми є економічно обґрунтовано, то в вищих навчальних закладах не раціонально використовувати корпоративний одяг для студентів та персоналу, за винятком охорони та обслуговуючого персоналу. Тому оптимальним варіантом є використання в одязі різноманітних носіїв та елементів корпоративного стилю, таких як значки з логотипом, краватки та хустинки з фірмовими кольорами, для студентів можна запропонувати рюкзаки та ін. В табл. 1. представлено можливі варіанти використання корпоративного одягу для навчальних закладів.

Таблиця 1

Варіанти використання корпоративного одягу для навчальних закладів 

Група споживачів

Варіанти використання корпоративного стилю

персонал вищого навчального закладу

адміністрація

дрес-код навчального закладу

викладачі

дрес-код з використанням фірмових кольорів

охорона,  обслуговуючий персонал

уніформа з бейджем

студенти

повсякденне відвідування 

дрес-код, нагрудні значки

спортивні заходи

спортивна форма с логотипом

святкові та інші заходи

випускні: мантії та шапочки конференції: піджаки, ділові костюми, нагрудні значки

Важливою і відповідальною сферою застосування корпоративного одягу навчальними закладами є виставкові заходи. На виставках університети мають змогу рекламувати свої навчальні програми для залучення абітурієнтів, просувати наукові розробки, брати участь в обговоренні актуальних проблем, знайомитись з потребами галузей економіки, вирішувати задачі працевлаштування студентів та багато іншого. Таким чином, університети є повноправними учасниками виставкового ринку і тому повинні володіти знаннями і вміннями щодо застосування виставкових технологій у своїй діяльності. 

Участь у виставці передбачає гармонійне поєднання експонентом (у даному випадку - вишем) якостей менеджера, маркетолога і дизайнера. І корпоративний одяг допомагає успішній реалізації цих основних функцій учасника виставки. 

Задачі управління роботою стенду на виставці, коли декілька осіб представляють численний колектив навчального закладу вимагає створення атмосфери відповідальності, творчого піднесення, демонстрації високого рівня корпоративної культури, мотивації на досягнення цілей участі у виставці. Вирішенню таких задач менеджерського характеру сприяє саме застосування корпоративного одягу. Крім того, це також покращує імідж закладу, стає інструментом ефективної організації діяльності роботи на виставці.

З точки зору ефективного проведення маркетингових досліджень на виставці використання вишем-експонентом корпоративного одягу допомагає відвідувачу або такому ж учаснику виставки швидко і правильно ідентифікувати, а також краще запам’ятати представлений на виставці навчальний заклад, якщо його персонал застосовує в одязі елементи корпоративного стилю.

І, нарешті, професійний дизайнерський підхід до зовнішнього вигляду експонентів у поєднанні з іншими складовими виставкового дизайну [5] створює неповторний змістовний та емоційний образ учасника виставки, який позитивно впливає на прийняття рішення споживачами його послуг про співробітництво. 

Слід відмітити, що на сьогоднішній день зовсім не сформовані вимоги до одягу учасників виставок (стендістів). Складність проектування такого одягу полягає ще й в тому, що зовнішній вигляд стендистів повинен складати єдине ціле з виставковим стендом.

В Київському національному університеті технологій та дизайну на кафедрі дизайну ведуться дослідження, пов'язані з розробкою підходів до проектування корпоративного одягу для учасників виставок. 

Як показали проведені дослідження та опитування споживачів, такий одяг повинен відповідати естетичним, ергономічним, експлуатаційним, захисним, гігієнічним вимогам. Одяг повинен бути зручним, тобто створювати фізіологічний комфорт, та мати гарний зовнішній вигляд - створювати естетичний комфорт. Тому при проектуванні одягу для учасників виставок особлива увага повинна приділятися естетичним вимогам.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дизайн корпоративного одягу учасника виставки поряд з дизайном виставкового стенду, інформаційним виставковим дизайном та іншими складовими є одним із елементів виставкового дизайну – комплексу засобів просування товарів і послуг за допомогою виставкових технологій.

При проектуванні корпоративного одягу для виробників і споживачів освітніх послуг необхідно враховувати той факт, що споживачам (студентам, школярам) доцільно використовувати лише елементи корпоративного одягу. 

корпоративний одяг як елемент корпоративного стилю підприємства відіграє важливу роль у вирішенні задач, що стоять перед підприємством – учасником виставки.

Автори: Владимир Е. Овчарек, Елена А. Слитюк Киевский национальный университет технологий и дизайна